08.05.2018, Illingen (Saar)

proWIN stichtingen starten promotiecampagne 2018 met netwerk-evenement

Na de geslaagde première van afgelopen jaar, vindt er in 2018 ook een pro Saarland stichtingsgala voor het goede doel plaats.
Op 26 oktober gingen er in het kader van deze gala avond in totaal 230.000 euro naar 23 projecten die voldoen aan de voorschriften van de proWIN stichtingen (projecten ten behoeve van hulpbehoevende kinderen en milieu-initiatieven.

De proWIN stichting, die kinderhulpprojecten ondersteunt in binnen- en buitenland evenals de proWIN pro nature stichting, die zich inzet voor de bescherming van milieu en natuur, maken deze ondersteuning mogelijk – genereus gesponsord door het in Illingen gevestigde bedrijf proWIN Winter GmbH.
Hiermee willen wij het waardevolle en meestal vrijwillige werk dat talrijke verenigingen en initiatieven in het Saarland doen, actief ondersteunen.
Gabi Winter, beschermvrouwe van de proWIN stichting en haar zoon Michael Winter, curator van de proWIN pro nature stichting
"Hiermee willen wij het waardevolle en meestal vrijwillige werk dat talrijke verenigingen en initiatieven in het Saarland doen, actief ondersteunen. Tegelijkertijd zien wij het als een kans om nieuwe interessante projecten te ontdekken of om sommige projecten te ondersteunen die eerder nog niet gerealiseerd konden worden door gebrek aan aandacht en financiering", dat zijn Gabi Winter, beschermvrouwe van de proWIN stichting en haar zoon Michael Winter, curator van de proWIN pro nature stichting met elkaar eens.

De laatste jaren is er een daadkrachtig netwerk ontstaan dat door de nauwe samenwerking met ministeries en niet-gouvermentele organisaties steeds wordt voorzien van frisse ideeën en input over nuttige initiatieven bevat. Een deel van dit netwerk kwam op 7 mei bij elkaar in de „Illipse“ om zich te informeren over de vernieuwde promotiecampagne en om informatie uit te wisselen.
Er kunnen uitsluitend projecten worden ondersteund die voldoen aan de respectieve stichtingsverordeningen. De daarin verankerde doelen zijn:
  • proWIN stichting: hulp voor zieke en hulpbehoevende kinderen evenals onderwijsgebieden en -taken die aan dit doel gekoppeld kunnen worden.
  • proWIN pro nature stichting: milieu- en diersoortenbescherming inclusief de gebieden milieu educatie en -scholing.
Geïnteresseerde verenigingen en initiatieven kunnen tot en met 1 september 2018 een bijdrage aanvragen. De benodigde documenten kunnen per mail via stiftungen@prowin.net worden aangevraagd.

De ingediende projecten worden na de sluitingsdatum geverifieerd. Na succesvolle verificatie worden door middel van een loting de winnende projecten bepaald.

Op de avond van 26 oktober worden de prijswinnaars tijdens het gala geëerd en ontvangen officieel hun support-cheque met daarbij nog iets onbetaalbaars, benadrukt Michael Winter: „Het gaat niet over het simpelweg overhandigen van een groot stuk karton met daarop een geldbedrag. Ons gaat het erom dat de mensen achter deze projecten ook een openbaar platform krijgen om hun belangrijke en nuttige werk te presenteren. Ons gala biedt dit. Tegelijkertijd willen wij de gelegenheid bieden om contacten aan te gaan met politieke vertegenwoordigers en potentiële sponsors. Netwerken in de beste zin van het woord!"

proWIN stichting

De familie Winter en Schäfer zetten zich in. Volgens hen hoort verantwoording nemen voor en in het bijzonder het steunen van hen die een moeilijk lot beschoren is, tot het karakter van een sociale samenleving. Het lijden van kinderen verlichten, ligt hen bijzonder na aan het hart. Want zij zijn sterk afhankelijk van goede zorg en aandacht. Helaas hebben veel kinderen het zwaar. Ziekte, een handicap, armoede, overlijden van de ouders, natuurrampen of oorlog kunnen redenen hiervoor zijn. De proWIN stichting voor hulpbehoevende kinderen zet zich in zodat zij kans maken op een goede toekomst. De stichting werd opgericht in maart 2010. Via de stichting kunnen geselecteerde sociale kinderen- en jongerenprojecten worden ondersteund.

proWIN pro nature stichting

Voor proWIN is GROEN niet alleen een kleur, maar ook een mentaliteit. De natuur is met haar fascinerende biodiversiteit gewoon een ongelooflijk wonder - en daarom zetten we ons al zo lang voor haar in. Op 6 juli 2016 hebben wij voor dit thema een heel nieuw hoofdstuk geopend: de bedrijfseigen natuurbeschermingsstichting proWIN pro nature werd ingeschreven in het stichtingsregister. Het staat voor de consequente verdere ontwikkeling van onze inzet.
Het doel is:
  • Bevordering van wetenschap en onderzoek, met name op het gebied van ecologie en biologie
  • Bevordering van de natuur- en milieubescherming, met name kust- en waterbescherming
  • Bevordering van het welzijn van dieren, in het bijzonder de bescherming van bedreigde diersoorten
Realisatie van het doel kan in het binnen- of buitenland zijn. Via de stichting worden diverse, veelal lange termijn projecten ondersteund. Want inzet op het gebied van milieubescherming betekent veel planning, doorzettingsvermogen en geduld.  Resultaten zijn meestal niet van vandaag op morgen zichtbaar, maar het gaat veel meer om een veranderingsproces met ontelbare kleine stappen.