07.12.2020, Illingen (Saar)

proWIN stichtingen doneren opnieuw 171.500 euro

Vlak voor Kerstmis zetten de proWIN stichting en de proWIN pro nature stichting nogmaals hun valschermen uit om, in overeenstemming met hun respectieve stichtingsdoelen, gericht financiële ondersteuning van de grond te krijgen.
In totaal gaat er een donatiebedrag van 171.500 euro naar Saarlandse kinderhulporganisaties, dierenopvangcentra en dierenbescherming.

De beide liefdadigheidsorganisaties leveren hiermee opnieuw ondersteuning van groot formaat in het Saarland: de geoormerkte tegoeden dienen om de geselecteerde instellingen een steuntje in de rug te bieden bij hun inzet voor kinderen met levensverkortende ziekten en kun ouders. Bovendien worden organisaties ondersteund die zich inzetten voor de bescherming, de verzorging en het redden van dieren.

De gevolgen van de pandemie vormen een grote uitdaging voor de inzet van organisaties en verenigingen, want in tijden als deze lopen vrijwillige financiële bijdragen c.q. voerdonaties terug. Dit bezorgt de verantwoordelijken enorme problemen bij het uitvoeren van hun dagelijks werk.

De donaties zijn bedoeld als hulp in deze situatie en als waardering voor het waardevolle werk.Inclusief de laatste donatie, betekende dit in 2020 een totaal bedrag van 300.000 euro aan coronahulp via de proWIN stichtingen - verdeeld over verschillende acties in de loop van het jaar.