27.03.2018, Illingen (Saar)

proWIN pro nature stichting ondersteunt educatief werk van de NES e.V.

Lokale verankering van het Netwerk Ontwikkelingsbeleid Saarland versterkt bij zijn 20-  jarig bestaan
Sinds begin 2018 ondersteunt de jonge Saarlandse proWIN pro nature stichting het educatieve deel van het Netwerk Ontwikkelingspolitiek Saarland (NES) e.V. Met deze eerste tweejarige financiering wil de in 2016 opgerichte proWIN pro nature stichting 1), die voor de milieu-inzet van proWIN staat, naast de gerichte maatregelen die het bevordert ter bescherming van de natuur en het behoud van een ecologisch evenwicht, ook kiezen voor een alomvattende aanpak.
"Zoals ook reeds vele milieu-organisaties erkend hebben, kan echte bescherming van natuur en diersoorten alleen worden bereikt als wij op de eerste plaats de destructieve impact van onze levensstijl onder ogen zien. Een levensstijl die wereldwijde milieuproblemen en het uitsterven van diersoorten veroorzaakt, wat we willen bestrijden, en in de tweede plaats willen we ons inzetten voor een alomvattende duurzame ontwikkeling.  Bovendien zijn we als stichting van een internationaal bedrijf bijzonder toegewijd aan een aanpak met een mondiale dimensie. Daarom zijn we blij om het educatieve werk van NES, dat juist deze kwesties behandelt, te ondersteunen 2) en het uitstekende werk van NES voor nog eens twee jaar veilig te stellen", aldus Michael Winter, curator van de proWIN pro nature stichting.
De NES van zijn kant is blij dat ze met de financiering van de proWIN pro nature stichting, precies voor hun 20-jarig jubileum, meer lokale ondersteuning krijgen voor hun educatieve werk op Saarlandse scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen.
„Wij willen ons werk dat tot nu toe vooral werd gefinancierd door het Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling met een subsidie van de deelstaatregering van het Saarland, lokaal nog sterker verankeren en zijn daarom erg blij met de steun van een Saarlandse stichting voor onze educatieve sector. Zo kunnen we onze inzet voor een wereldwijd rechtvaardige en duurzame samenlevering, met name op Saarlandse scholen, verder versterken en voortzetten. Dit pad willen we blijven volgen en we kijken uit naar verdere samenwerking", aldus Ulrike Dausend, directeur van NES e.V.
Eind jaren 90 opgericht als kleine vrijwillige alliantie van ontwikkelingsbeleidsgroepen, verenigingen en organisaties op nationaal niveau, heeft het Netwerk Ontwikkelingsbeleid Saarland zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een actief landelijk netwerk met professionele structuren en talrijke activiteiten.   Vandaag telt het NES meer dan 40 ledenorganisaties en meer dan 70 individuele leden. Naast het verenigingswerk voert de vereniging jaarlijks, in het kader van zijn educatieve projecten, alleen al in het Saarland ongeveer 200 educatieve activiteiten uit. Bovendien biedt het talrijke publiekelijke evenementen over mondiale thema's: bv. over het wereldwijde effect van onze levensstijl op mens en natuur, over de oorzaken van vlucht en migratie, maar ook over de lokale uitvoering van mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen. Met de introductie in 2016 van het Eine Welt-Promotor*innen programma in het Saarland, versterkt het NES bovendien de betrokkenheid bij het ontwikkelingsbeleid in Saarlandse regio's en bij specifieke onderwerpen.

Meer informatie

Meer informatie over NES