12.10.2022, Illingen (Saar)

Project „Schule der Nachhaltigkeit“ (School voor duurzaamheid) – tweede netwerkbijeenkomst

Op uitnodiging van de proWIN pro nature stichting vond op 30  september jl. de tweede netwerkbijeenkomst van de "Schule der Nachhaltigkeit" plaats in de proWIN Akademie.
Het project "Schule der Nachhaltigkeit" is in 2019 van start gegaan. Het fungeert als overkoepelend project voor duurzame scholingsontwikkeling in het Saarland en zet zich in om de daarvoor noodzakelijke processen op gang te brengen. De Saarlandse ministeries van Milieu, Klimaat, Mobiliteit, Landbouw en Consumentenbescherming evenals Arbeid, Sociale Zaken, Vrouwen en Gezondheid, het rijksinstituut voor Onderwijs en Media, de Natuurschutzjugend van de Naturschutzbund Saarland (NaJU) en het Netwerk voor Ontwikkelingsbeleid in Saarland (NES) – en de proWIN pro nature stichting, werken als initiatief partners aan de bijpassende inhoud. Er werd een keurmerkproces ontworpen waarmee onderwijsinstellingen in het Saarland hun duurzame aanpak officieel kunnen laten bevestigen. Voorwaarde is het voldoen aan diverse criteria in het kader van een meerfasige certificeringsprocedure.

"Schule der Nachhaltigkeit" houdt zich bezig met de onderwerpen grondstofverspilling, plastic afval, opwarming van de aarde en het uitsterven van diersoorten alsmede de allesomvattende vraag: wat kunnen wij – zelfs op kleine schaal - doen om deze dreigende ontwikkelingen tegen te gaan? Het strategieconcept is gebaseerd op de kern van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de "17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen".

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het initiatief, is de regelmatige uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen en de presentatie c.q. onderscheiding van deelnemende projecten. Dit is precies wat er op 30 september gebeurde in de proWIN Akademie. Lezingen en workshops rondden het programma af en zorgden voor informatie-uitwisseling en kennisoverdracht.

Twee vooraanstaande vrouwen in het Saarlandse ministerie prezen de getoonde inzet van de onderwijsinstellingen en gaven het project rond het thema duurzaamheid de hoogste prioriteit: Petra Berg - minister van Milieu, Klimaat, Mobiliteit, Landbouw en Consumentenbescherming en Justitie - en Christine Streichert-Clivot - minister van Onderwijs en Cultuur - overhandigden hoogstpersoonlijk het keurmerk aan de succesvol gecertificeerde scholen. Behalve dat ze aan de verplichte criteria voldeden, maakten ze allemaal indruk met creativiteit, passie en een sterke cultuur van sociaal-ecologische verantwoordelijkheid. Een cultuur, dit werd op deze dag duidelijk, die leeft op de ambitieuze inzet vanuit de basis: van schoolhoofden, leerkrachten en scholieren.

De evenementendag werd afgerond met een podiumdiscussie. Het bood ruimte voor dialoog op ooghoogte en behandelde vragen zoals hoe de integratie van het onderwerp "duurzaamheid" op een meer onderwijsrelevante manier kan worden neergezet. Als belangrijke benadering werd er gediscussieerd of de introductie van een verplicht vak "Duurzaamheid" een oplossing zou kunnen zijn. Het belang van open debatten ten gunste van een levenswaardige wereld werd onderstreept door milieu activist en documentairemaker Hannes Jaenicke, die eigenlijk was uitgenodigd voor een keynote lezing: dit heeft hij vrijwillig aan de kant geschoven. Want in plaats van alleen zijn persoonlijke indrukken en zijn mening met het publiek te delen, vond hij het belangrijker om samen te discussiëren en het thema van verschillende kanten te belichten.

Behalve Jaenicke, namen ook vertegenwoordigers vanuit de politiek, het onderwijs en non-profit organisaties deel aan diverse discussierondes – onder leiding van moderator Isabel Sonnabend. Er werd gediscuteerd door: Yara Hamoud en Lennart Morsch, scholieren van de Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen (GGS NK), Jan Benedyczuk, Staatsecretaris van Onderwijs Saarland, Samira Scheibner, ministerie van Milieuzaken en Benjamin Kiehn, proWIN pro nature stichting.

Vele meningen en standpunten, maar over één ding was iedereen het eens: er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van duurzaamheid.

proWIN pro nature stichting

De stichting voor natuurbehoud proWIN pro nature werd opgericht in 2016. De basis van de liefdadigheidsorganisatie ligt bij de betrokkenheid van de proWIN oprichtersfamilie bij milieu- en dierenbescherming. De primaire doelstellingen van de stichting liggen bij milieu- en diersoortenbescherming en milieu educatie. De inzet is regionaal, supraregionaal en internationaal. Michael Winter is de curator van de stichting.