20.05.2020, Illingen (Saar)

Meer dan 100.000 euro voor dierenbeschermingsorganisaties in het Saarland

De proWIN pro nature stichting stelt hulpfondsen met een totaal bedrag van 113.500 euro ter beschikking als ondersteuning van opvangcentra en dierenbeschermings- en verzorgingsfaciliteiten.
Want ook bij hen is het effect van de pandemie merkbaar: het uitblijven van bezoek en een daling van vrijwillige financiële bijdragen of voedseldonaties stelt de faciliteiten voor grote uitdagingen. Een aanzienlijk deel van hun levensonderhoud is weggevallen, de kosten voor voer en verzorging blijven echter ongewijzigd.

De non-profit organisatie voor natuurbehoud wil hier gericht helpen en de adequate verzorging van dieren ondersteunen met geoormerkte donaties.